QUI SOM?

Instal·lacions J.M. Puigdomènech, empresa fundada el 1991

instal·lacions i reparacions

Elèctriques, industrials i domèstiques:

 • Porters i videoporters
 • Xarxes informàtiques
 • Instal.lacions de TV, música i megafonia
 • Alarmes, controls d’accés i càmares
 • Enllumenats
 • Automatismes de portes i persines 
 • Reactiva i armònics
 • Automatismes
 • Bombes
 • Cambres de fred i calor
 •  Ventiladors i extracció d’aire

Aigua, industrials i domèstiques:

 • Descalsificadors
 • Osmosi
 • Grups de pressió
 • Xarxes contra incendis
 • Circuits de neteja
 • Vapor
 • Aigua calenta
 • Humitejadors i assecadors

Calefacció i climatització, industrials i domèstiques:

 • Terra radiant
 • Radiadors
 • Aire condicionat

Energies industrials i domèstiques:

 • Geotèrmia
 • Biomassa
 • Solar
 • Aeòlica
 • Gas
 • Gasoil
 • Electricitat