AIGUA

Reparació aixeta termostatica 7/8/2013

DSC_0020                                            DSC_0019

Ampliació reg per aspersió davant l’església de Balenyà

2013-04-01 (12)

 

2013-04-01 (13)

 

2013-04-01 (15)

Centraleta de reg 9/7/2013

Centraleta reg per aspersió 4-7-2013

 

Canvi d’aixeta aigüera 5/7/2013

Mobil 4-7-2013 (63)

Aigua, industrials i domèstiques:

Descalsificadors

La calç de l’aigua provoca: Obstruccions en les aixetes, canonades i escalfadors d’aigua.
– Augment del consum d’energia i averies als electrodomèstics.
– Necessitat de repassar els gots i les copes als restaurants.Tots aquests problemes es poden evitar instal•lant un descalsificador i a més a més gaudirà d’altres avantatges com són:- Consumirà menys detergent i suavitzant
– Allargarà notablement la vida dels electrodomèstics
– Afavorirà tenir una pell més suau i uns cabells més brillants
Estalvi d’energia al escalfar l’aigua.Osmosi
L’aigua sota pressió passa a través d’una membrana semipermeable per filtrar minerals i impureses. El que arriba a l’aixeta és aigua potable neta. Els minerals i les impureses van a parar a l’aigüera amb les aigües residuals de la Osmosi inversa.
  • Grups de pressió
 Dispositiu compost per una bomba circuladora, una vàlvula antiretorn i un dipòsit pneumàtic que serveix per regular i augmentar la pressió en aquelles instal·lacions on la pressió de subministrament no és l’adequada  per a l’ús. Això succeeix:
– quan no hi ha prou pressió a la xarxa
– quan l’aigua s’obté d’un dipòsit
– quan l’edifici és molt alt i cal regular la pressió per a diferents grups de pisos
  • Xarxes contra incendis
  • Circuits de neteja
  • Vapor
  • Aigua calenta
  • Humitejadors i assecadors

 

 

Instal·lació d’aigua feta amb tub de coure

Instal·lació d'aigua